Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Zamieścił: admin2 2016.11.14

POPZ_logotypy_maksi

OGŁOSZENIE - ŻYWNOŚĆ Z PODKARPACKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w dniu 21 listopada 2016r. będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach FEAD 2016, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność wydawana będzie od godz. 8:00__ywno_____z_Podkarpaciego_Banku___ywno__ci___aktualnosci___bip