Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zamieścił: admin2 2014.09.05

Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że w chwili obecnej na terenie gminy nie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


O terminie i godzinach otwarcia punktu, mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową, ogłoszenia w formie ulotek itp.