EFS-PO KL

Zamieścił: admin 2015.11.09

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Projekt „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Zakończenie projektu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Projekt „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Informacje o projekcie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych pt. przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. „B”, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Informacja o wynikach

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Usługa polegająca na przeprowadzeniu wsparcia psychologicznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego z zapewnieniem obsługi cateringowej"

Informacja

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Przetarg na realizacje zadania pn. "Usługa polegająca na przeprowadzeniu wsparcia psychologicznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego z zapewnieniem obsługi cateringowej"

 Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rekrutacja 2015 - POBIERZ

kapital

CZŁOWIEK-NAJLEPSZA INWESTYCJA

Gmina Wielopole Skrzyńskie/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

realizuje projekt pn:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE WIELOPOLE SKRZYŃSKIE”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Projekt "Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie" na rok 2015

Informacja - POBIERZ

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach realizacji projektu "Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie"

Informacja - POBIERZ

Wielopole Skrzyńskie, dnia 02.01.2015r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - specjalista/specjalistka ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu systemowego pn. "Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie" w 2015 r.

Ogłoszenie - POBIERZ

I. PROJEKT z 2014 ROKU

  Ogłoszenie o wynikach przetargu na przeprowadzenie kursów zawodowych: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, magazynier z obsługą wózka widłowego oraz zepewnienie obsługi cateringowej. (opubl.12.06.2014r.) - POBIERZ

Przetarg - Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów zawodowych: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, magazynier z obsługą wózka widłowego oraz zepewnienie obsługi cateringowej. (opubl.05.06.2014r.) - POBIERZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - POBIERZ

Formularz ofertowy - POBIERZ

Oświadczenie z art. 22 - POBIERZ

Oświadczenie z art. 24 - POBIERZ

Wykaz usług - POBIERZ

Wzór umowy - POBIERZ

Zakres kursów - POBIERZ

Promocja - POBIERZ

Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na usługę pn: "Usługa polegająca na przeprowadzeniu wsparcia psychologicznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego z zapewnieniem obsługi cateringowej             ( opubl.05.03.2014r.) POBIERZ

Przetarg - Usługa polegająca na przeprowadzeniu wsparcia psychologicznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego z zapewnieniem obsługi cateringowej - (ogłoszenie wraz z załącznikami) (opubl. 26.02.2014r.) - POBIERZ

Rekrutacja 2014 (opubl. 02.12.2013r.) - POBIERZ

=============================================================

Gmina Wielopole Skrzyńskie/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim

  zrealizowała w latach 2010, 2012 i 2013 projekty pn.: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE WIELOPOLE SKRZYŃSKIE”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Szczegóły projektów dostępne poniżej: