Turystyka

Zamieścił: admin 2012.10.10

        

            Obszar gminy Wielopole Skrzyńskie stanowi atrakcyjny teren do uprawiania turystyki, zarówno pieszej jak i rowerowej.

128

         Gmina położona jest geograficznie w Prowincji Karpat i Podkarpacia, Podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Południowo-zachodnie krańce gminy znajdują się w obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, który obejmując obszar 1195 ha zajmuje ósmą część gminy. Część ta stanowi strefę ochronną Parku. Obszar gminy charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu, który tworzy szereg wąskich wzgórz, porozcinanych doliną rzeli Wielopolki i jej licznymi dopływami.  

          Teren gminy położony jest w górnej części dorzecza Wielopolki-prawego dopływu Wisłoki. Wielopolka ma długość 57,4 km, z czego 13 km przebiega na terenie gminy. Zarówno ta rzeka, jak i jej dopływy: Liwek, Brzezinka, Malanka i Broniszowianka mają charakter rzek górskich.

  DSCF5705

Najwyżej  położone rejony gminy, zbyt strome do uprawy, zajmują większe kompleksy leśne. Na terenie gminy przeważa zieleń nieurządzona w postaci lasów w większości jodłowo-bukowo-grabowych, dębowych i trześniowych. Naturalne wymieszanie w/w gatunków tworzy piękne kompozycje kolorystyczne, szczególnie w porze jesiennego przebarwienia liści oraz w okresie kwitnienia trześni.        

                                                                                                                                                       

W południowo-zachodniej części gminy przebiega fragment Pasma Klonowej Góry. Pasmo to stanowi grupa mocno zalesionych wzgórz ze szczytami: “Bardo” , “Chełm”  i “Kamienna”. Na obszarze gminy znajduje się góra “Bardo” będąca najwyższym szczytem pasma. 

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.