Zaprośmy wielbłąda na "Orszak Trzech Króli" do Wielopola Skrzyńskiego