O gminie

Zamieścił: admin 2016.01.15

    Gmina Wielopole Skrzyńskie położona jest w środkowo-zachodniej części województwa podkarpackiego w powiecie ropczycko - sędziszowskim. Zajmuje obszar 9355 ha, co stanowi 0,5% powierzchni woj. podkarpackiego oraz 17% powierzchni powiatu ropczycko-sędziszowskiego. w15

W skład gminy wchodzi 5 sołectw: Wielopole Skrzyńskie,  Brzeziny, Glinik, Nawsie, Broniszów.

Gmina liczy wg stanu na 15 stycznia 2016r.: 8391 mieszkańców, z czego 4224 to kobiety i 4167 mężczyźni.

Sąsiadami gminy Wielopole Skrzyńskie jest 9 gmin: od wschodu Czudec, od zachodu Brzostek, od południa Strzyżów, Wiśniowa i Frysztak, od północy Dębica, Ropczyce, Sędziszów Małopolski i Iwierzyce.

sasiad_mapa

    Bardzo dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz funkcjonujące linie autobusowe umożliwiają dobrą komunikację z okolicznymi miastami - Ropczycami, Strzyżowem, Sędziszowem Małopolskim, Rzeszowem. Główna droga nr 986 Tuszyma - Ropczyce-Wiśniowa umożliwia dojazd w Bieszczady z rejonów Ropczyc i Mielca. Teren gminy położony pod względem fizyczno-geograficznym znajduje się w Prowincji Karpat i Podkarpacia, Podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Makroregionie pogórzy Środkowo-Beskidzkich i Mezoregionie Pogórza Strzyżowskiego.

DSCF2879

    Południowo-zachodnia i wschodnia część gminy, znajduje się w obszarze Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego zajmującego 1195 ha obszaru gminy. Region, w którym leży gmina charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi, urozmaiconą rzeźbą terenu, wieloma zabytkami wartymi zobaczenia, co umożliwia wykorzystanie tego obszaru do rozwoju różnych form turystyki i agroturystyki.

Spośród licznych zabytków tego regionu na uwagę zasługują: STA60056

DSCF2759

IMGP0165

    W gminie Wielopole Skrzyńskie licznie występują twory przyrody spełniające kryteria uznawania za pomnik przyrody. Na skraju wsi Broniszów, przy drodze uwagę zwraca wzgórze z resztkami pięknego niegdyś parku krajobrazowego. Choć mocno przetrzebiony, zachował walory widokowe. Ocalało też kilka lip i dębów. Wśród nich ochronie pomnikowej podlegają: lipa szerokolistna (2 egzemplarze), lipa drobnolistna (1 egzemplarz), dąb szypułkowy (2 egzemplarze). Na szczególną uwagę zasługuje lipa szerokolistna o imponujących rozmiarach. Jej obwód na wysokości 1,3 m wynosi 785 cm, a wysokość 26 m. Jest to najgrubsza i najstarsza lipa w gminie, której wiek szacuje się na około 400 lat. Wraz z całym parkiem podlega Krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, która jest wieczystym użytkownikiem.    

    Nie bez znaczenia jest również bogata historia gminy Wielopole Skrzyńskie – w tym regionie w miejscowości Broniszów urodził się prof. dr Karol Olszewski, chemik, fizyk, odkrywca ciekłego tlenu i azotu; doc. Franciszek Kotowski urodzony w Brzezinach – twórca szybowca wyczynowego „Mucha’ oraz ”Rekin”; w Gliniku urodził się dr Jerzy Żuławski - dramaturg, poeta, powieścipisarz, eseista; zaś z samego Wielopola Skrzyńskiego pochodzi Tadeusz Kantor - malarz, dramaturg, scenograf i reżyser, który pięknie ujął słowami naszą okolicę:

Byłem w wielu miejscach na świecie, zwiedziłem wiele krajów,

ale nie spotkałem tak pięknych kwiatów i zielonych łąk

jak w czasach mojego dzieciństwa w Wielopolu …”