EFS-PO KL

Zamieścił: admin 2015.03.11

 PROJEKT 2013-2015

logo_kreatywne

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola realizuje projekt pn.:

``````````````````````````````````````````````````````````````````

"KREATYWNE PRZEDSZKOLA - SZANSA NA DOBRY START"

``````````````````````````````````````````````````````````````````

w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Dzialanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddzialanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

``````````````````````````````````````````````````````````````````

ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTU - POBIERZ

``````````````````````````````````````````````````````````````````

INFORMACJA DLA RODZICÓW
""ZAKOŃCZENIE NABORU DODATKOWEGO""


ZOSiP Wielopole Skrz. informuje że w dniu 26.02.2015 zakończono nabór dodatkowy na wolne miejsce do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gliniku.
(opubl. 27.02.2015)

INFORMACJA DLA RODZICÓW
"NABÓR DODATKOWY"


ZOSiP Wielopole Skrz. ogłasza nabór dodatkowy na wolne miejsce do naszego punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Do udziału w naszym projekcie zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 5 lat zameldowane na terenie naszej gminy.
Wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w Biurze Projektu, w ZOSiP Wielopole Skrz. (17) 22 14 922, 790 802 500.
(opubl. 25.02.2015)

INFORMACJA DLA RODZICÓW
"ZAKOŃCZENIE NABORU DODATKOWEGO"


ZOSiP Wielopole Skrz. informuje że w dniu 10.11.2014 zakończono nabór dodatkowy na wolne miejsce do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach.
(opubl. 10.11.2014)


INFORMACJA DLA RODZICÓW
"NABÓR DODATKOWY"


ZOSiP Wielopole Skrz. ogłasza nabór dodatkowy na wolne miejsce do naszego punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach. Do udziału w naszym projekcie zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 5 lat zameldowane na terenie naszej gminy.
Wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w Biurze Projektu, w ZOSiP Wielopole Skrz. (17) 22 14 922, 790 802 500.
(opubl. 06.11.2014)


INFORMACJA DLA RODZICÓW
"ZAKOŃCZENIE NABÓRU DODATKOWEGO"


ZOSiP Wielopole Skrz. informuje że w dniu 06.11.2014 zakończono nabór dodatkowy na wolne miejsce do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nawsiu.
(opubl. 06.11.2014)


INFORMACJA DLA RODZICÓW
"ZAKOŃCZENIE NABORU DODATKOWEGO"


ZOSiP Wielopole Skrz. informuje że w dniu 25.09.2014 zakończono nabór dodatkowy na wolne miejsce do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gliniku.
(opubl. 25.09.2014)

">INFORMACJA DLA RODZICÓW
"ZAKOŃCZENIE NABORU DODATKOWEGO"


ZOSiP Wielopole Skrz. informuje że w dniu 27.08.2014 zakończono nabór dodatkowy na wolne miejsce do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach.
(opubl. 27.08.2014)

INFORMACJA DLA RODZICÓW
"NABÓR DODATKOWY"


ZOSiP Wielopole Skrz. ogłasza nabór dodatkowy na wolne miejsce do naszego punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach. Do udziału w naszym projekcie zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 5 lat zameldowane na terenie naszej gminy.
Wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w Biurze Projektu, w ZOSiP Wielopole Skrz. (17) 22 14 922, 790 802 500.
(opubl. 27.08.2014)

INFORMACJA DLA RODZICÓW
"NABÓR DODATKOWY"


ZOSiP Wielopole Skrz. ogłasza nabór dodatkowy na wolne miejsce do naszych punktów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowej w Gliniku i Nawsiu. Do udziału w naszym projekcie zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 5 lat zameldowane na terenie naszej gminy.
Wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w Biurze Projektu, w ZOSiP Wielopole Skrz. (17) 22 14 922, 790 802 500.
(opubl. 30.07.2014)

INFORMACJA DLA RODZICÓW
"ZAKOŃCZENIE NABORU DODATKOWEGO"


ZOSiP Wielopole Skrz. informuje że w dniu 24.06.2014 zakończono nabór dodatkowy na wolne miejsce do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gliniku.
(opubl. 24.06.2014) 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
"NABÓR DODATKOWY"


ZOSiP Wielopole Skrz. ogłasza nabór dodatkowy na wolne miejsce do naszego punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gliniku. Do udziału w naszym projekcie zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 5 lat zameldowane na terenie naszej gminy.
Wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w Biurze Projektu, w ZOSiP Wielopole Skrz. (17) 22 14 922, 790 802 500.
(opubl. 23.06.2014)

INFORMACJA DLA RODZICÓW
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 2014/2015

W związku z realizacja projektu „Kreatywne przedszkola – szansa na dobry start” ZOSIP Wielopole Skrz. ogłasza <u>nabór uzupełniający na wolne miejsca</u> do punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Brzezinach, Gliniku i Nawsiu. Do udziału w realizowanym projekcie zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkujące na terenie naszej gminy.
Wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w Biurze Projektu, w ZOSiP Wielopole Skrz. (17) 22 14 922, 790 802 500.

Rekrutacja odbędzie się od 1 do 14 lipca 2014.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z załącznikami należy złożyć  w Biurze Projektu, w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrz.


DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. POBIERZ
2. Aneks do regulaminu. POBIERZ
3.Deklaracja uczestnictwa w projekcie. POBIERZ
4. Formularz zgłoszeniowy. POBIERZ
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. POBIERZ

(opubl. 17.06.2014)

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

"NABÓR DODATKOWY"

ZOSiP Wielopole Skrz. ogłasza nabór dodatkowy na wolne miejsca do naszego punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nawsiu. Do udziału w realizowanym projekcie zapraszamy dzieci w wieku 3 do 5 lat zamieszkujace na terenie naszej gminy.

Wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w Biurze Projektu, w ZOSiP Wielopole Skrz. (17) 22 14 922, 790 802 500.

(opubl. 15.10.2013) 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

"ZAKOŃCZENIE NABORU DODATKOWEGO"

ZOSiP Wielopole Skrz. informuje że w dniu 24.09.2013 zakończono nabór dodatkowy na wolne miejsce do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach. 

(opubl. 24.09.2013) 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

"NABÓR DODATKOWY"

ZOSiP Wielopole Skrz. ogłasza nabór dodatkowy na wolne miejsce do naszego punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach. Do udziału w naszym projekcie zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 5 lat zameldowane na terenie naszej gminy.

Wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w Biurze Projektu, w ZOSiP Wielopole Skrz. (17) 22 14 922, 790 802 500. 

(opubl. 23.09.2013) 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z realizacją programu "Kreatywne przedszkola - szansa na dobry start"  informujemy rodziców zainteresowanych udziałem w projekcie o możliwości pobrania dokumentów rekrutacyjnych. Ponadto wzory dokumentów są już dostępne w Biurze Projektu oraz placówkach szkolnych realizujących projekt tj. SP Brzeziny, SP Nawsie, SP Glinik.

Rekrutacja odbędzie się od 1 do 14 sierpnia 2013.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z załącznikami należy złożyć  w Biurze Projektu, w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrz.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. POBIERZ

 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. POBIERZ

 3. Formularz zgłoszeniowy. POBIERZ

 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. POBIERZ  (opubl. 23.07.2013) 

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

WYNIKI OFERTOWE:

 Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/2/2014  "Dostawa pomocy dydaktycznych oraz zabawek edukacyjnych  stanowiących wyposażenie punktów przedszkolnych w SP Brzeziny, SP Glinik i SP Nawsiu" POBIERZ (opubl. 12.12.2014)

Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/1/2014 "Dostawa wyprawki dla przedszkolaka" POBIERZ (opubl. 06.11.2014)

Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/18/2013 (usługa pełnienia funkcji nauczyciela logopedii) POBIERZ (opubl. 04.01.2013)

Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/16/2013 (Usługa pełnienia funkcji ewaluatora) POBIERZ (opubl. 27.10.2013)

Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/15/2013 (Dostawa pomocy logopedycznych oraz przyrządów do ćwiczeń dla punktów przedszkolnych w Brzezinach, Gliniku i Nawsiu) POBIERZ (opubl. 22.10.2013)

Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/13/2013 (Dostawa i montaż zestawów interaktywnych wraz z projektorami oraz laptopów do punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Brzezinach, Gliniku i Nawsiu) POBIERZ (opubl. 20.09.2013)

Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/12/2013 (Dostawa wyprawki dla przedszkolaka) POBIERZ (opubl. 16.09.2013)

Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/10/2013 (Dostawa pomocy dydaktycznych oraz zabawek edukacyjnych stanowiących wyposażenie punktów przedszkolnych) POBIERZ (opubl. 02.09.2013)

Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/11/2013 (usługa pełnienia funkcji nauczyciela rytmiki) POBIERZ (opubl. 28.08.2013)

Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/6/2013 (usługa pełnienia funkcji nauczyciela logopedii) POBIERZ (opubl. 22.08.2013)

Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/8/2013 (Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli stanowiących wyposażenie punktów przedszkolnych) POBIERZ (opubl. 20.08.2013)

Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/3/2013 (usługa pełnienia funkcji nauczyciela

rytmiki i muzyki) POBIERZ (opubl.20.08.2013)  

Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/4/2013 (usługa pełnienia funkcji nauczyciela logopedii) POBIERZ (opubl. 14.08.2013)

Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/6/2013 (Wykonanie prac związanych z adaptacją sal i łazienek na potrzeby punktów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Gliniku i Nawsiu) POBIERZ (opubl. 09.08.2013) 

Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/7/2013 (Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do biura projektu" POBIERZ (opubl. 07.08.2013) 

Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/2/2013 (usługa pełnienia funkcji nauczyciela gimnastyki korekcyjnej) POBIERZ (opubl. 05.08.2013) 

Informacja o wynikach ofertowych dot. Zapytania POKL/1/2013 (usługa pełnienia funkcji nauczyciela j.angielskiego) POBIERZ (opubl. 05.08.2013)

Informacja o wynikach ofertowych  dot. Zapytania POKL/2/2013 (usługa pełnienia funkcji nauczyciela gimnastyki korekcyjnej). POBIERZ (opubl. 22.07.2013)

 ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

NABÓR - OBSŁUGA PROJEKTU

Zakończenie procedury naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych, rekrutacji, i informacji: POBIERZ (opubl. 05.08.2013)

Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych, rekrutacji, i informacji: POBIERZ (opubl. 12.07.2013)

Nabór na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych, rekrutacji i informacji -pobierz (opubl. 28.06.2013)

        ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

ZAPYTANIA OFERTOWE:

20. Zapytanie ofertowe Nr. POKL/16/2015 "Budowa i modernizacja placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Zapytanie ofertowe POBIERZ
Formularz ofertowy POBIERZ

(opubl. 10.03.2015) 

19. Zapytanie ofertowe Nr. POKL/1/2015 "Dostawa wyprawki dla przedszkolaka":

Zapytanie ofertowe POBIERZ
Formularz ofertowy POBIERZ
Specyfikacja usługi POBIERZ

(opubl. 09.03.2015)

18. Zapytanie ofertowe Nr. POKL/2/2014 "Dostawa pomocy dydaktycznych oraz zabawek edukacyjnych  stanowiących wyposażenie punktów przedszkolnych w SP Brzeziny, SP Glinik i SP Nawsiu" :

Zapytanie ofertowe POBIERZ
Formularz ofertowy POBIERZ
Specyfikacja usługi POBIERZ

(opubl.). 28.11.2014

17. Zapytanie ofertowe Nr. POKL/1/2014 "Dostawa wyprawki dla przedszkolaka" : POBIERZ

Formularz ofertowy POBIERZ

Specyfikacja usługi POBIERZ

(opubl.). 29.10.2014

16. Zapytanie ofertowe Nr. POKL/18/2013 (usługa pełnienia funkcji nauczyciela logopedii): POBIERZ

(opubl.) 13.12.2013  

Formularz ofertowy. specyfikacja usługi, formularz cenowy: POBIERZ

(opubl.). 13.12.2013 

15.Zapytanie ofertowe Nr.POKL/16/2013 (usługa pełnienia funkcji ewaluatora) POBIERZ

Formularz ofertowy, specyfikacja, formularz cenowy, formularz doświadczenia: POBIERZ

(opubl.  17.10.2013)

14.Zapytanie ofertowe Nr. POKL/15/2013 na realizacje zadania pod nazwą: "Dostawa  pomocy logopedycznych oraz przyrządów do ćwiczeń dla punktów przedszkolnych w Brzezinach, Gliniku i Nawsiu" POBIERZ

Formularz ofetowy: POBIERZ

Specyfikacja usługi: POBIERZ

Kosztorys ofertowy: POBIERZ

(opubl. 11.10.2013) 

13.Zapytanie ofertowe Nr. POKL/13/2013 na realizacje zadania pod nazwą: "Dostawa i montaż zestawów interaktywnych składających się z tablic interaktywnych z projektorami oraz laptopów do punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Brzezinach, Gliniku i Nawsiu. POBIERZ

Specyfikacja usługi: POBIERZ

Formularz ofertowy: POBIERZ

(opubl. 11.09.2013) 

12.Zapytanie ofertowe Nr. POKL/12/2013 na realizacje zadania pod nazwą:

"Dostawa wyprawki dla przedszkolaka" POBIERZ

Specyfikacja usługi: POBIERZ

Formularz ofertowy: POBIERZ

Kosztorys ofertowy: POBIERZ

(opubl. 05.09.2013) 

11. Zapytanie ofertowe Nr. POKL/11/2013 (usługa pełnienia funkcji nauczyciela rytmiki i muzyki) POBIERZ

Formularz ofertowy, specyfikacja usługi, formularz cenowy: POBIERZ

(opubl. 21.08.2013) 

10. Zapytanie ofertowe Nr. POKL/10/2013 na realizacje zadania pod nazwą: "Dostawa pomocy dydaktycznych oraz zabawek edukacyjnych stanowiących wyposażenie punktów przedszkolnych w SP Brzezinach,

SP Gliniku i SP Nawsiu" POBIERZ

Specyfikacja usługi: POBIERZ

Formularz ofertowy: POBIERZ

(opubl. 20.08.2013)

9. Zapytanie ofertowe Nr. POKL/9/2013 (usługa pełnienia funkcji nauczyciela logopedii) POBIERZ

Formularz ofertowy, specyfikacja usługi, formularz cenowy: POBIERZ (opubl. 14.08.2013)

8. Zapytanie ofertowe Nr. POKL/8/2013 na realizacje zadania pod nazwą : Wykonanie , dostawa oraz montaż mebli stanowiących wyposażenie punktów przedszkolnych w SP Brzeziny, SP Glinik i SP Nawsie.  POBIERZ

Specyfikacja usługi: POBIERZ

Formularz ofertowy: POBIERZ (opubl. 08.08.2013) 

7. Zapytanie ofertowe Nr. POKL/7/2013 na realizacje zadania pod nazwą: Wykonanie, dostawa oraz montaż 

mebli biurowych stanowiących wyposażenie biura projektu." POBIERZ

Specyfikacja usługi: POBIERZ

Formularz ofertowy: POBIERZ

(obubl. 29.07.2013) 

6. Zapytanie ofertowe Nr. POKL/6/2013 na realizacje zadania pod nazwą: "Wykonanie prac związanych z adaptacją sal i łazienek pod potrzeby punktów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Gliniku i Nawsiu"     POBIERZ

Formularz ofertowy: POBIERZ (opubl. 26.07.2013) 

5. Zapytanie ofertowe Nr POKL/5/2013 (usługa pełnienia funkcji nauczyciela gimnastyki korekcyjnej) POBIERZ (opubl. 22.07.2013)

Formularz ofertowy, specyfikacja usługi, formularz cenowy: POBIERZ (opubl. 22.07.2013)

4. Zapytanie ofertowe Nr POKL/3/2013 (usługa pełnienia funkcji nauczyciela rytmiki  i muzyki) POBIERZ

(opubl. 12.07.2013)

Formularz ofertowy, specyfikacja usługi, formularz cenowy: POBIERZ (opubl. 12.07.2013) 

3. Zapytanie ofertowe Nr POKL/4/2013 (usługa pełnienia funkcji nauczyciela logopedii) POBIERZ (opubl. 12.07.2013) 

Formularz ofertowy, specyfikacja usługi, formularz cenowy: POBIERZ

(opubl. 12.07.2013)

2. Zapytanie ofertowe Nr POKL/2/2013(usługa pełnienia funkicji nauczyciela gimnastyki korekcyjnej) POBIERZ (opubl. 05.07.2013)

Formularz ofertowy: POBIERZ (opubl. 05.07.2013)

Specyfikacja usługi: POBIERZ (opubl. 05.07.2013)

Formularz cenowy: POBIERZ (opubl. 05.07.2013)

1. Zapytanie ofertowe Nr POKL/1/2013 (usługa pełnienia funkcji nauczyciela j. angielskiego) - POBIERZ (opubl. 05.07.2013)

Formularz ofertowy: POBIERZ (opubl. 05.07.2013)

Specygikacja usługi: POBIERZ (opubl. 05.07.2013)

Formularz cenowy: POBIERZ (opubl. 05.07.2013)

========================================================= 

 PROJEKT 2009-2012

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w ramach EFS-PO KL w latach 2009-1012 zrealizował projekt pn.: