Aktualności

Zamieścił: admin 2016.03.02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że od dnia 04 marca 2016 będzie wydawana żywność.

Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej mogą zgłaszać się po skierowania w celu odbioru żywności do tutejszego Ośrodka.
Z pomocy w formie żywności mogą korzystać osoby i rodziny jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza  634,00 zł, natomiast dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514,00 zł. Kwota dochodu może być podwyższona do 150% tj. 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771,00 zł na osobę w rodzinie w sytuacji występowania przyczyny trudnej sytuacji wynikającej z art.8 ustawy o pomocy społecznej.
Żywność wydawana będzie w Wielopolu Skrzyńskim w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9:00 do 12:00
Szczegółowe informacje będą przekazywane podczas wydawania skierowań.

Kierownik GOPS
Bożena Rogińska-Olech

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Informacja o otwarciu Dziennego Domu ,,Senior -WIGOR” w Zawadce.
W dniu 1 grudnia 2015 r. miało miejsce otwarcie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zawadce – pierwszego w powiecie strzyżowskim domu pobytu dla osób starszych. Placówka ta to połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki, pracowni komputerowej oraz gabinetu rehabilitacyjnego. Dom przeznaczony jest dla osób, które jesień życia chcą spędzić aktywnie, nie brak im pomysłów i energii, często jednak są samotne i nie mają możliwości realizowania swoich pasji.

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Zawadce działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Oferta placówki obejmuje m.in.: zajęcia edukacyjne, kulturalne sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie rehabilitacyjne, terapii zajęciowej, socjalne. Podczas pobytu w placówce Seniorzy otrzymują także trzy, samodzielnie przygotowane posiłki.
Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu ustalana jest decyzją Kierownika MGOPS w Strzyżowie na podstawie uchwały Rady Miejskiej uwzględniającej kryteria dochodowe. Miesięczny pełny koszt jednego uczestnika w 2015 roku wynosił 736,67 zł. W zależności od dochodów uczestnik ponosił opłatę w wysokości od 184,17 zł do 257,84 zł.

W związku z pewną liczbą wolnych miejsc w prowadzonym Dziennym Domu ,,Senior-WIGOR”, Burmistrz Strzyżowa zaoferował ich udostępnienie mieszkańcom Naszej Gminy mieszkającym w niedalekiej odległości od ww. Domu.
Istnieje również możliwość wizytacji w Domu, zapoznania się z oferowanymi warunkami pobytu a także rozmowy z samymi seniorami i poznania ich opinii na temat funkcjonowania Domu.
Zainteresowane osoby w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim pod numerem telefonu 17 2214466.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym będzie wydawana:
w Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach w dniach 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16 października 2015 roku.
Z wyżej wymienionej Pomocy od m-ca października 2015 roku mogą skorzystać osoby i rodziny, którym dochód nie przekracza kwoty 771,00 zł na osobę w rodzinie oraz 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
W celu odbioru żywności należy zgłosić się do tutejszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po odbioru skierowania.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (17) 22 14 466

Kierownik GOPS
Bożena Rogińska-Olech
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nabór na wolne stanowisko pracy w GOPS Wielopole Skrzyńskie - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - umowa zlecenie na czas określony.

Informacja - pobierz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 15.06.2015r. (poniedziałek) będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

Z pomocy w formie żywności mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby/rodziny zgodnie z art. 8 Ustawy o pomocy społecznej (dla osób samotnie gospodarujących 813,00zł, dla osoby w rodzinie 684,00zł).

W celu odbioru żywności należy w pierwszej kolejności zgłosić się do Ośrodka Pomocy, po odbiór skierowania do jej otrzymania. Miejscem wydawania żywności będzie Dom Ludowy w Nawsiu.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do GOPS w Wielopolu Skrz. pod nr 17 2214466.

ŻYWNOŚĆ W MIESIĄCU CZERWIEC BĘDZIE WYDAWANA W TERMINIE DO 26 CZERWCA 2015r. W DNIACH: PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK w godzinach od 10.00 do 14.00.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

swietlica_konkurs


Regulamin i załączniki - pobierz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

swietlica_ulotka_nowa


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

gops_pismo_532

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                                                        Wielopole Skrzyńskie, dnia 22.05.2014r.

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej mogą zgłaszać się po odbiór żywności do tutejszego Ośrodka.

                                                                              Kierownik GOPS
                                                                                                wz. Bożena Rogińska-OlechNabór na wolne stanowisko pracy w GOPS Welopole Skrzyńskie - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- umowa zlecenia na czas określony. Pobierz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

kapital

Projekt “Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA

Gmina Wielopole SKrzyńskie /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim realizuje projekt pn.

“CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE WIELOPOLE  SKRZYŃSKIE”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII “Promocja integracji społecznej”, działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”

W projekcie bierze udział 15 osób zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz będących w wieku aktywności zawodowej.

W okresie maj 2012r. i czerwiec 2012r. odbywają się:

1. psychologiczne poradnictwo indywidualne i grupowe,

2. trening kompetencji i umiejętności społecznych,

3. indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym.

Uczestnicy projektu otrzymali materiały dydaktyczne. Po ukończeniu zajęć będzie pokrywany zwrot kosztów przejazdu. W ramach dluższych zajęć uczestnicy otrzymują catering a także na każdych zajęciach mają zapewnione przerwy kawowe.

Dodatkowe informacje: koordynator projektu Bożena Rogińska-Olech, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200, tel. (17) 22 14 320.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zaproszenie do Świetlicy Socjoteraputycznej 

funkcjonującej przy GOPS w Wielopolu Skrzyńskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  informuje mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie o możliwości korzystania z funkcjonującej przy GOPS od 23 grudnia 2011 roku Świetlicy socjoterapeutycznej.

Świetlica skierowana jest dla osób bezrobotnych, aktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, uczestników WTZ, dzieci i młodzieży, oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie.

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek od 7.30 do 11.30

budynek Urzędu Gminy, drugie piętro, pokój 16-18

ŚWIETLICA OFERUJE

dla osób bezrobotnych:

- nieodpłatny dostęp do Internetu w celu poszukiwania ofert pracy;

- pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych (życiorys, C.V., list motywacyjny, podanie o pracę) oraz możliwość napisania ich na komputerze i wydrukowania;

dla dzieci i młodzieży:

- pomoc pracownika świetlicy w odrabianiu lekcji i nauce;

- gry i zabawy dydaktyczne i integracyjne;

- możliwość korzystania z komputera z dostępem do internetu;

dla osób niepełnosprawnych:

- pomoc w poszukiwaniu ofert pracy oraz pisaniu aplikacji (życiorysu, podania o pracę i listu motywacyjnego);

- pomoc w uzyskaniu informacji o pomocy jaką osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać w innych instytucjach (PFRON, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, PCPR, NFZ itp.);

- pomoc w wypełnianiu dokumentów do powiatowej Komisji d/s Orzekania o Niepełnosprawności i innych dokumentów.

Ponadto istnieje również możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu skorzystania z pomocy prawnej, psychologicznej i doradztwa zawodowego.

Regulamin świetlicy socjoterapeutycznej -pobierz

Więcej informacji uzyskać można w siedzibie GOPS

lub pod numerem telefonu (17) 22 14 466

sw1

sw2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

13 grudnia 2010r. odbyło sie spotkanie podsumowujące projekt “Czas na aktywność w Gminie Wielopole  Skrzyńskie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu systemowego zrealizowano:

1. Spotkanie Grupy Samopomocowej-70 godzin,

2. Szkolenie z zakresu edukacji prozdrowotnej-16 godzin (wyjazdowe),

3. Kurs “Projektowanie i szycie ubrań”-100 godzin,

4. Kurs “Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu”-100 godzin,

5. Kurs “Bukieciarstwo”-80 godzin,

6. Doradztwo zawodowe -15 godzin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kapital

Projekt “Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie”

wspólfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

39-110 Wielopole Skrzyńskie

zaprasza do złożenia ofert na:

I. Kursy zawodowe dla 15 osobowe grupy kobiet.

II. Prowadzenie warsztatów psychologicznych dla 10 osobowej grupy kobiet.

Szczegóły oferty -pobierz

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Drukuj | Wyślij | Czytane: 17618 |