Przygotowanie oddziałów przedszkolnych

Zamieścił: admin 2015.02.26

logo_kreatywne

PROJEKT 2014

*******************************************************

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA

REALIZUJE PROJEKT PN:

"PRZYGOTOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DO ŚWIADCZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG NA RZECZ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM"

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013 

PRIORYTET IX. ROZWÓJ I WYKSZTAŁCENIE KOMPETENCJI W REGIONACH

DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY 

PODDZIAŁANIE 9.1.1 ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

******************************************************

***************************

REALIZACJA PROJEKTU

Budowa placów zabaw (POKL/10/2014/AB)
Dokumentacja do pobrania:
1. SWiZ oraz załączniki: POBIERZ
2. STWiOR: POBIERZ
3. Dokumentacja budowlana: POBIERZ
UWAGA !!!
INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Zmiana w przedmiocie zamówienia: POBIERZ

(opubl. 07.10.2014)

ZAPYTANIA OFERTOWE:

9. Zapytanie ofertowe NR. POKL/13/2014/AB - usługa pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją projektu pod nazwą „Budowa  placów  zabaw  przy  oddziałach  przedszkolnych  na  terenie  Gminy  Wielopole  Skrz."

Zapytanie ofertowe: POBIERZ
Formularz ofertowy: POBIERZ

(opubl. 25.02.2015)

8. Zapytanie ofertowe NR. POKL/11/2014/AB "Dostawa artykułów plastycznych dla oddziałów przedszkolnych, na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Zapytanie ofertowe: POBIERZ
Formularz ofertowy: POBIERZ
Specyfikacja usługi: POBIERZ

(opubl. 24.10.2014)

7. Zapytanie ofertowe NR. POKL/6/2014/AB "Dostawa i montaż sprzętu ITC dla oddziałów przedszkolnych, na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Zapytanie ofertowe: POBIERZ
Formularz ofertowy: POBIERZ
Specyfikacja usługi: POBIERZ

(opubl. 28.07.2014)

Informacja o zmianie w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedłużeniu terminu składania ofert: POBIERZ

(opubl. 08.08.2014)

6. Zapytanie ofertowe NR. POKL/5/2014/AB "Dostawa art. plastycznych i zabawek dla oddziałów przedszkolnych, na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Zapytanie ofertowe: POBIERZ
Formularz ofertowy: POBIERZ
Specyfikacja usługi: POBIERZ

(opubl. 17.07.2014)

5. Zapytanie ofertowe NR. POKL/4/2014/AB "Dostawa i montaż rolet okiennych dla  oddziałów przedszkolnych, na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Zapytanie ofertowe: POBIERZ
Formularz ofertowy: POBIERZ
Specyfikacja usługi: POBIERZ
(opubl. 11.07.2014)

4. Zapytanie ofertowe NR. POKL/3/2014/AB "Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych, na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Zapytanie ofertowe: POBIERZ
Formularz ofertowy: POBIERZ
Specyfikacja usługi: POBIERZ
(opubl. 11.07.2014)

Odpowiedź na zapytanie skierowane przez jednego z oferentów: POBIERZ
(opubl.16.07.2014)

 3. Zapytanie ofertowe NR. POKL/2/2014/AB "Dostawa sprzętu AGD dla oddziałów przedszkolnych, w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Zapytanie ofertowe: POBIERZ
Formularz ofertowy: POBIERZ
Specyfikacja usługi: POBIERZ
(opubl. 08.07.2014)

2. Zapytanie ofertowe NR. POKL/1/2014/AB "Dostawa wyposażenia łazienek dla oddziałów przedszkolnych, w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Zapytanie ofertowe: POBIERZ
Formularz ofertowy: POBIERZ
Specyfikacja usługi: POBIERZ
(opubl. 04.07.2014

 1. Zapytanie ofertowe NR.271.1.2014 "Wykonanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej dla wykonania placów zabaw przy  szkołach podstawowych w Gminie Wielopole Skrz."

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Formularz ofertowy: POBIERZ

(opubl. 08.04.2014) 

WYNIKI OFERTOWE:

8. Informacja o wynikach ofertowych dot. zapytania NR POKL/11/2014/AB "Dostawa artykułów plastycznych dla oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Informacja ofertowa: POBIERZ
(opubl. 31.10.2014) 

7. Informacja o wynikach ofertowych dot. zapytania NR POKL/6/2014/AB "Dostawa i montaż sprzętu ITC dla oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Informacja ofertowa: POBIERZ
(opubl. 18.08.2014)

6. Informacja o wynikach ofertowych dot. zapytania NR POKL/5/2014/AB  "Dostawa zabawek i art. plastycznych  dla oddziałów przedszkolnych,  na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Informacja ofertowa: POBIERZ
(opubl. 28.07.2014)

5. Informacja o wynikach ofertowych dot. zapytania NR POKL/4/2014/AB  "Dostawa i montaż rolet okiennych  dla oddziałów przedszkolnych,  na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Informacja ofertowa: POBIERZ
(opubl. 21.07.2014)

4. Informacja o wynikach ofertowych dot. zapytania NR POKL/3/2014/AB  "Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych  dla oddziałów przedszkolnych,  na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Informacja ofertowa: POBIERZ
(opubl. 21.07.2014)

 3. Informacja o wynikach ofertowych dot. zapytania NR POKL/2/2014/AB  "Dostawa sprzętu AGD dla oddziałów przedszkolnych, w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Informacja ofertowa: POBIERZ
(opubl. 15.07.2014)

 2. Informacja o wynikach ofertowych dot. zapytania NR POKL/1/2014/AB  "Dostawa wyposażenia łazienek dla oddziałów przedszkolnych, w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielopole Skrz."

Informacja ofertowa: POBIERZ
(opubl. 11.07.2014)

1. Informacja o wynikach ofertowych dot. zapytania NR 271.1.2014 "Wykonanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej dla wykonania placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gminie Wielopole Skrz."

Informacja ofertowa: POBIERZ

(opubl. 18.04.2014)