Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie na konferencję podsumowującą na temat głównych efektów LSR


plakat_wielopole_skrzynskie_AuPq4Km