Świadczenie wychowawcze - 500+

Zamieścił: admin2 2017.07.28Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres można składać od 1 sierpnia 2017 r. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.


W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.


Wnioski można składać:

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim pokój nr 30 i 31 w godzinach od 7:30 do 15:30 (we wtorki do 17:00).

za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200


drogą elektroniczną poprzez:
Portal Emp@tia,
PUE ZUS,
system bankowości elektronicznej.

UWAGA
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim przypomina, że osoby pobierające świadczenia rodzinne lub świadczenia z pomocy społecznej, którym przyznano zasiłek macierzyński w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są zobowiązane do zgłoszenia wysokości uzyskanego zasiłku macierzyńskiego w tutejszym Ośrodku w celu weryfikacji dochodu uprawniającego do dalszego pobierania świadczeń.

Szczegółowe informacje o programie 500+


Jak wypełnić wniosek 500+


Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - pliki do pobraniaDrukuj | Wyślij | Czytane: 2275 |