Nasza działalność

Zamieścił: admin 2012.10.25

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim działalność rozpoczęły dnia 23 grudnia 2011 roku. WTZ jest placówką pobytu dziennego, w której jest prowadzona rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Na zajęcia uczęszcza 20 osób. Są to osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

  Obecnie mamy 4 pracownie, są to:

W każdej pracowni jest po 5-ciu uczestników.

Warunki do przyjęcia na warsztaty:

 

  GALERIA ZDJĘĆ -POBIERZ