EFS-PO KL

Zamieścił: admin 2013.08.23

 

fiszka

 

Gmina Wielopole Skrzyńskie

realizuje projekty finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa 

mające na celu aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców.

 

W 2011 roku realizowaliśmy dwa projekty w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji: