Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych

Zamieścił: admin2 2015.07.03

azbest

Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków na prace związane z :
1/ demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest
2/ transportem i unieszkodliwianiem  wyrobów zawierających  azbest.

Urząd Gminy corocznie przygotowuje wniosek o dotację  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie  celem przyznania dotacji.

W związku z powyższym zainteresowanych mieszkańców, którzy planują w  2016 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest, bądź posiadają już zdeponowane pokrycie z płyt azbestowych mogą do dnia 1 marca 2016r. składać w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie wnioski o dofinansowanie powyższych zadań.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.
Wnioski nie rozpatrzone w danym roku kalendarzowym, ze względu na wyczerpanie środków zaplanowanych  w budżecie Gminy będą  rozpatrywane w latach kolejnych.
Dotacja nie obejmuje zakupu i montażu nowych materiałów budowlanych.

Wzory druków oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 4, bądź pobrać poniżej.

Pliki do pobrania :

Wzór wniosku - azbestDrukuj | Wyślij | Czytane: 1789 |