BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie  >  Władze gminy

Władze w Gminie - ogólne informacje

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 
 

Wójt Gminy
 
Czesław Leja
Przewodniczący Rady Gminy
 
Robert Pieczonka
Sekretarz Gminy