BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie  >  Urząd Gminy  >  Referaty

Referaty

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Referat Budżetu i Finansów,
Referat ds.Społecznych i Obywatelskich,
Urząd Stanu Cywilnego,
Referat Rolnictwa,
Referat Rozwoju,
Radca Prawny,
Samodzielne stanowisko d/s dróg

Referat Budżetu i Finansów:

- Skarbnik Gminy - Główny ksiegowy Budżetu jednoczenie kierownik referatu,
- stanowisko d/s księgowoci budżetowej i podatkowej oraz obsługi księgowej organów sdamorządu mieszkańców,
- stanowisko d/s podatków i opłat,
- stanowisko d/s obsługi kasowej Urzedu,
- stanowisko d/s podatku od środków transportowych.
Do zakresu działania referatu Budżetu i Finansów należą sprawy gospodarki budżetowej i finansowej, wymiaru i poboru podatków i opłat, obsługi kasowej.Szczegółowy zakres działań referatu przedstawiono w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy.
SKARBNIK GMINY : tel. 221-48-19 wew. 40

Referat ds. Społecznych i Obywatelskich:
- Sekretarz Gminy jednoczesnie Kierownik Referatu,
- stanowisko d/s obsługi Rady,
- stanowisko d/s kadrowych,
- stanowisko d/s ewidencji ludnosci i dowodów osobistych,
- stanowisko d/s wojskowych,
- stanowisko d/s obsługi sekretariwtu, maszynopisania i obsługi samorządów wiejskich,
- stanowisko d/s archiwum,
- stanowisko d/s obrony cywilnej i BHP,
- stanowisko d/s gospodarczych,
- stanowisko d/s obywatelskich (zgromadzeń i zbiórek publicznych),
- sprzątaczka,
- informatyk,
Do zakresu działania Referatu ds. Społecznych i Obywatelskich należą sprawy obsługi Rady Gminy, organizacji i funkcjonowania Urzędu, ewidencji ludnoci, dowodów osobistych, spraw wojskowych, współpraca z samorządami wiejskimi, obronnych, BHP.
SEKRETARZ GMINY: te