BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie  >  SPRAWY OBYWATELI  >  Druki do pobrania

Druki do pobrania

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Ewidencja ludności i dowody osobiste

Urząd Stanu Cywilnego

Zagospodarowanie przestrzenne

Podatki i opłaty

Gospodarka gruntami, środowisko

Działalność gospodarcza

ZAŁĄCZNIKI:

  • Dodatkowe miejsca wykonywania dział. gospodarczej - Zał. CEIDG-MW,
  • Wykonywana działalność gospodarcza - Zał. CEIDG-RD,
  • Informacja o rachunkach bankowych - Zał. CEIDG-RB,
  • Udział w spółkach cywilnych - Zał. CEIDG-SC,
  • Udzielone pełnomocnictwa - Zał. CEIDG-PN,
  • Formularz do dokonaia korekt w przypadku pomyłek - Zał. CEIDG-POPR.
Pozostałe sprawy