BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie  >  Opinie RIO

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


- Uchwała Nr III/58/2013 z dnia 12 lutego 2013r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej gminy Wielopole Skrzyńskie na 2013r. (opubl. 15.02.2013r.),

- Uchwała Nr R/III/57/2013 z dnia 12 lutego 2013r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w spr. prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Wielopole Skrzyńskie określonej w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2013-2021 (opubl. 15.02.2013r.),

- Uchwała Nr R/III/47/2013 z dnia 11 stycznia 2013r. Składu Orzekającego RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Wielopole Skrzyńskie na 2013r. (opubl. 21.01.2013r.)

- Uchwała Nr R/III/10/2013 z dnia 11 stycznia 2013r. Składu Orzekającego RIO w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gm. Wielopole Skzyńskie na lata 2013-2021 (opubl. 21.01.2013r.)

- Uchwała Nr III/5/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu budżetu gm. Wielopole Skrzyńskie na 2013r. (opubl. 21.01.2013r.)

- Uchwała Nr R/III/9/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. Składu Orzekającego RIO w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2012-2020,

- Uchwała Nr III/41/2011 z dnia 14 marca 2011 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej gminy Wielopole  Skrzyńskie na 2011r.,

- Uchwała Nr III/15/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu budżetu gminy Wielopole  Skrzyńskie na 2011r.,


 
Liczba wyświetleń | 0
  wersja do druku    |