BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie  >  OGŁOSZENIA  >  Konkursy

Konkursy

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


5) 1. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - POBIERZ

     2. Wzory dokumentów:

- WZÓR WNIOSKU -pobierz,   

- WZÓR SPRAWOZDANIA -pobierz ,

- WZÓR KOSZTORYSU - pobierz,

- WZÓR HARMONOGRAMU - pobierz.

       3. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - POBIERZ

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) OGŁOSZENIE  

o konsultacjach projektu "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013r."