BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie  >  Prawo miejscowe  >  2006-2008

Prawo miejscowe

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 
Zbiór aktów prawa miejscowego – 2006 - 2008 rok

Lp
Typ
Numer
Data
Tytuł
Publikacja
Pobierz
1
uchwała
IV/14/07
6.02.2007r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/127/05 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskimz dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Dz. Urz. Woj. Podk. z 01 marca 2007r., Nr 10, poz. 371
2
uchwała
V/21/07
20.03.2007r.
w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
(zm.: Uch. Nr VI/24/2011 z 2011r.;
Uch. Nr VIII/46/2011 z 2011r.)
Dz. Urz. Woj. Podk. z 04 kwietnia 2007r., Nr 22, poz. 650
3
uchwała
V/23/07
20.03.2007r.
w sprawie planu ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie
(zm. Uch. Nr VIII/40/07 z 2007r.)

4
uchwała
VI/28/07
13.04.2007r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Dz. Urz. Woj. Podk. z 4 kwietnia 2007r., Nr 33, poz. 908
5
uchwała
VIII/40/07
29.06.2007r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/07 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 marca 2007r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
Dz. Urz. Woj. Podk. z 08 sierpnia 2007r.., Nr 64, poz. 1615
6
uchwała
XI/53/07
18.09.2007r.
w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie porozumienia

7
uchwała
XI/57/07
18.09.2007r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Dz. Urz. Woj. Podk. z 06 marca 2008r.., Nr 17, poz. 436
8
uchwała
XI/58/07
18.09.2007r.
w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg gminnych
Dz. Urz. Woj. Podk. z 06 marca 2008r.., Nr 17, poz. 437
9
uchwała
XIII/67/07
26.11.2007r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa przypadających Gminie Wielopole Skrzyńskie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Dz. Urz. Woj. Podk. z 17 grudnia 2007r.r.., Nr 110, poz. 2790
10
uchwała
XXI/118/08
28.10.2008r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007-2010
Dz. Urz. Woj. Podk. z 17 grudnia 2008r.., Nr 101, poz. 2683