BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie  >  Prawo miejscowe  >  2000-2002

Prawo miejscowe

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 
Zbiór aktów prawa miejscowego – od 2000 do 2002 roku

Lp.
Typ
Numer
Data
Tytuł
Publikacja
Pobierz
1
uchwała
XVII/111/00
26.04.2000r.
w sprawie zmiany stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

2
uchwała
XXVIII/160/01
28.06.2001r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2001 w Gminie Wielopole Skrzyńskie
Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 62, poz. 1120 z 2001r.
2
uchwała
XXIX/166/01
28.08.2001r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie
zmiany: (Uch. Nr II/5/02 z 2002r.;
Uch. Nr XXIX/171/2009 z 2009r.;
Uch. Nr XLVI/233/2010 z 2010r.;
Uch. Nr XVII/89/2012 z 2012r.)
Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 78 poz. 1390 z 2001r.
3
uchwała
XXXV/198/02
24.06.2002r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gm. Wielopole Skrzyńskie
Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 44 poz. 870 z 2002r.

4
uchwała
XXXV/200/02
24.06.2002r.
w sprawie podziału Gminy Wielopole Skrzyńskie na okręgi wyborcze i o liczbie radnych wybieranych do Rady Gminy w każdym okręgu wyborczym
Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 46 poz. 933 z 2002r.

6
uchwała
II/5/02
6.12.2002r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/166/01 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie

7
uchwała
II/6/02
6.12.2002r.
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym gminy

8
uchwała
II/7/02
6.12.2002r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wielopole Skrzyńskie
Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 6 poz. 129 z 2002r.