BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Gminy  >  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie  >  Prawo miejscowe  >  1990-1999

Prawo miejscowe

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 
Zbiór aktów prawa miejscowego – od 1990 do 1999 roku

Lp.
Typ
Numer
Data
Tytuł
Publikacja
Pobierz
1
uchwała
XXV/138/93
22.01.1993r.
w sprawie lokalizacji targowiska i ustalenia jego regulaminu

2
uchwała
XXV/146/93
30.04.1993r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej


2
uchwała
VI/31/94
28.12.1994r.
w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez organy gminy spraw z zakresu nadzoru architektoniczno-budowlanego należących do własności administracji rządowej


3
uchwała
VIII/39/95
28.03.1995r.
w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez organy gminy spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych należących do własności rządowej administracji ogólnej


4
uchwała
XXX/165/98
30.03.1998r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/97 terenu szkoły z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i budownictwa jednorodzinnego we wsi Broniszów
Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 4, poz. 103 z 1998r.

5
uchwała
XXX/166/98
30.03.1998r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Broniszów
Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 4, poz. 104 z 1998r.

6
uchwała
XXX/167/98
30.03.1998r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Broniszów
Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 4, poz. 105 z 1998r.

7
uchwała
XXX/168/98
30.03.1998r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Broniszów
Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 4, poz. 106 z 1998r.

8
uchwała
XXX/169/98
30.03.1998r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Broniszów
Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 4, poz. 107 z 1998r.
9
uchwała
XXX/170/98
30.03.1998r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/97 terenu Ośrodka Pracy Twórczej i Wypoczynku we wsi Broniszów
Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 4, poz. 108 z 1998r.


10
uchwała
XXX/171/98
30.03.1998r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Broniszów
Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 4, poz. 109 z 1998r.


11
uchwała
XXX/172/98
30.03.1998r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 8/97 terenu boiska sportowego we wsi Glinik
Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 4, poz. 110 z 1998r.

12
uchwała
XXX/173/98
30.03.1998r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 9/97 terenu budownictwa jednorodzinnego i usług we wsi Glinik
Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 4, poz. 111 z 1998r.

13
uchwała
XXX/174/98
30.03.1998r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 10/97 terenu budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego we wsi Glinik
Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 4, poz. 112 z 1998r.

14
uchwała
XXX/175/98
30.03.1998r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 11/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Glinik
Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 4, poz. 113 z 1998r.

15
uchwała
XXX/176/98
30.03.1998r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 12/97 terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowo-produkcyjnego we wsi Wielopole Skrz.
Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 4, poz. 114 z 1998r.

16
uchwała
XXX/177/98
30.03.1998r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 13/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Wielopole Skrz.
Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 4, poz. 115 z 1998r.

17
uchwała
XXX/178/98
30.03.1998r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 14/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Wielopole Skrz.
Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 4, poz. 116 z 1998r.

18
uchwała
XXX/179/98
30.03.1998r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 16/97 terenu budownictwa jednorodzinnego we wsi Wielopole Skrz.
Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 4, poz. 117 z 1998r.

19
uchwała
XXX/180/98
30.03.1998r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 17/97 terenów lasów i zalesień w gminie Wielopole Skrz.
Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 4, poz. 118 z 1998r.

20
uchwała
V/27/99
12.03.1999r.
w sprawie określenia obwodu dla Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim
Dz. Urz. Woj. Podk.. Nr 15, poz. 783
21
uchwała
V/34/99
12.03.1999r.
w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im Ludwika Marszałka Zbroii w Brzezinach
Dz. Urz. Woj. Podk.. Nr 15, poz. 784

22
uchwała
V/35/99
12.03.1999r.
w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezinach-Berdechowie
Dz. Urz. Woj. Podk.. Nr 15, poz. 785
23
uchwała
V/36/99
12.03.1999r.
w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Broniszowie
Dz. Urz. Woj. Podk.. Nr 15, poz. 786
24
uchwała
V/39/99
12.03.1999r.
w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawsiu
(zm. Uch. Nr XX/104/04 z 2004r.)
Dz. Urz. Woj. Podk.. Nr 15, poz. 789
25
uchwała
V/40/99
12.03.1999r.
w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim
Dz. Urz. Woj. Podk.. Nr 15, poz. 790
26
uchwała
VIII/57/99
18.06.1999r.
w sprawie uchwalenia 16 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Wielopole Skrzyńskie
Dz. Urz. Woj. Podk.. Nr 15, poz. 792