Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje nieudostępnione w BIP
Data: Wednesday, 28 May - 08:51:17
Temat InformacjeStosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
 • wywieszenie informacji, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie,

 • udostępnianie dokumentów związanych z działalnością organów gminy odbywa się w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w obecności pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i przechowywanie tych dokumentów.


 • Warunkiem udostępnienia dokumentów jest uprzedni wpis osoby zainteresowanej do odpowiedniego rejestru oraz wskazanie tematyki i rodzaju dokumentów, z jakimi chce się zapoznać.
  Zainteresowany może sporządzić notatki i odpisy z udostępnionych dokumentów.
  Wydanie kopii dokumentu może nastąpić po uiszczeniu opłaty - wysokość opłaty.
  Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej - (wniosek do pobrania)

  Artykuł ze strony Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej
  http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/

  Adres WWW tego artykułu to:
  http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=16
  Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /www/virtual/wielopole.itl.pl/htdocs/archiwum/includes/pnSession.php on line 400