Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej

Jednostki pomocnicze
Data: Wednesday, 28 May - 08:39:02
Temat InformacjeJEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE - SOŁECTWA


Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. Sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  2. Rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Więcej informacji: Statut Gminy Wielopole Skrzyńskie

Na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie znajduje się 5 sołectw, w których funkcję sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

- Sołectwo Broniszów Pan Adam Galas, tel. (0-17) 221-38-06,
- Sołectwo Brzeziny Pan Lucjan Janik, tel. (017) 223-32-44,
- Sołectwo Glinik Pan Tadeusz Bokota, tel. (0-17) 223-44-70,
- Sołectwo Nawsie Pani Maria Żywot, tel. (0-17) 221-41-22,
- Sołectwo Wielopole Skrzyńskie Pan Edward Góra, tel. (0-17) 221-47-80

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Lp.

Nazwa jednostki Statut
1.

Sołectwo Broniszów

2.

Sołectwo Brzeziny

3. Sołectwo Glinik
4. Sołectwo Nawsie
5.

Sołectwo Wielopole SkrzyńskieArtykuł ze strony Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/

Adres WWW tego artykułu to:
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=11
Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /www/virtual/wielopole.itl.pl/htdocs/archiwum/includes/pnSession.php on line 400