Witamy na Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej     
   
  Loguj
Start O Biuletynie Instrukcja Statystyki www.bip.gov.pl Baby Stuff
Urząd Gminy
· Dane
· Struktura organizacyjna
· Regulamin
· Referaty
· Sprawy mieszkańców

Organy
· Wójt
· Rada Gminy
· Komisje Rady

Prawo lokalne
· Statut Gminy
· Sesje Rady Gminy
· Uchwały Rady
· Zarządzenia Wójta
· Budżet
· Podatki i opłaty

Informacje
· Jednostki pomocnicze
· Jednostki organizacyjne
· Stowarzyszenia i związki
· Działalność gospodarcza
· Przetargi
· Ogłoszenia
· Ochrona środowiska
· Oferty inwestycyjne
· Oświadczenia
· Informacje nieudostępnione

Serwis
· Wyszukiwarka
· O Biuletynie
· Redakcja Biuletynu
· Instrukcja obsługi
· Statystyki odwiedzin

Kto jest Online
Mamy 2 goście i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj


Język
Wybierz język interfejsu:


Rada Gminy
Posted on: 22 Maj, 2003 - 13:25 przez Ireq

Organy

RADA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W skład Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim wchodzi 15 radnych. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej Przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół.

Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Skład Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

1 Robert Pieczonka - Przewodniczący Rady Gminy
2 Jan Świstak - Wiceprzewodniczący
3 Chodak Józef
4 Gąsior Krzysztof
5 Gąsior Zbigniew
6 Jajko Marian
7 Mytych Jerzy
8 Ozga Paweł
9 Ozga Zbigniew
10 Pasowicz Stanisław
11 Pyc Wiesław
12 Róg Andrzej
13 ślusarczyk Franciszek
14 Wiśniewska Beata
15 Zegar Marek Adam


Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Biuletyn Informacji Publicznej