Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

KARTA INFORMACYJNA NR UG/MG/5

URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830
e-mail:
sekretariat@wielopole.itl.pl

ZAŚWIADCZENIE O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
UG Wielopole Skrzyńskie, II piętro, pokój nr 19, tel. (17) 2214-819 we. 38 Inspektor Maciej Grabski

 SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Postępowanie rozpoczyna się na wniosek strony Polega na wydaniu zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz posiadaniu odpowiednich kwalifikacji rolniczych.

WYMAGANE DOKUMENTY 
- oświadczenia dwóch świadków
- dowód osobisty

OPŁATY:
Za zaświadczenie – 11 zł.

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Do 7 dni

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64 poz. 592) Ustawa z dnia 9 września 2000r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2532 z późn. zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY Nieprzewidziany przepisami

INNE INFORMACJE : Wzór wniosku - (os_osobprowgosp)

OPRACOWAŁ: Inspektor Maciej Grabski, 23.11.2005r.
SPRAWDZIŁ: Zbigniew Pasela Kierownik Referatu Rolnictwa 23.11.2005r.
ZATWIERDZIŁ: Krystyna Wlezień, Sekretarz Gminy, 23.11.2005r.Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/