Wymeldowanie z pobytu stałego

KARTA INFORMACYJNA NR 4/EL/2005

URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830
e-mail:
sekretariat@wielopole.itl.pl

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 ze zm.)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, I piętro pokój Nr 5 tel. (17) 2214819 wew. 38,  Podinspektor Piotr Jaworek

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie zgłoszenia wymeldowania Wydanie poświadczenia wymeldowania

WYMAGANE DOKUMENTY
- dokument stwierdzający tożsamość
- książeczka wojskowa

OPŁATY
Nieprzewidziane przepisami

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu zgłoszenia się strony

TRYB ODWOŁAWCZY
Nieprzewidziany przepisami

OPRACOWAŁA: Inspektor Kunegunda Jaworek 22.12.2005 r.
SPRAWDZIŁA I ZATWIERDZIŁA: Krystyna Wlezień Sekretarz Gminy, 22.12.2005r.Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/