Witamy na Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej     
   
  Loguj
Start O Biuletynie Instrukcja Statystyki www.bip.gov.pl Baby Stuff
Urząd Gminy
· Dane
· Struktura organizacyjna
· Regulamin
· Referaty
· Sprawy mieszkańców

Organy
· Wójt
· Rada Gminy
· Komisje Rady

Prawo lokalne
· Statut Gminy
· Sesje Rady Gminy
· Uchwały Rady
· Zarządzenia Wójta
· Budżet
· Podatki i opłaty

Informacje
· Jednostki pomocnicze
· Jednostki organizacyjne
· Stowarzyszenia i związki
· Działalność gospodarcza
· Przetargi
· Ogłoszenia
· Ochrona środowiska
· Oferty inwestycyjne
· Oświadczenia
· Informacje nieudostępnione

Serwis
· Wyszukiwarka
· O Biuletynie
· Redakcja Biuletynu
· Instrukcja obsługi
· Statystyki odwiedzin

Kto jest Online
Mamy 2 goście i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj


Język
Wybierz język interfejsu:


Jednostki pomocnicze
Posted on: 28 Maj, 2003 - 08:39 przez Ireq

Informacje

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE - SOŁECTWA


Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  1. Sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  2. Rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Więcej informacji: Statut Gminy Wielopole Skrzyńskie

Na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie znajduje się 5 sołectw, w których funkcję sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

- Sołectwo Broniszów Pan Adam Galas, tel. (0-17) 221-38-06,
- Sołectwo Brzeziny Pan Lucjan Janik, tel. (017) 223-32-44,
- Sołectwo Glinik Pan Tadeusz Bokota, tel. (0-17) 223-44-70,
- Sołectwo Nawsie Pani Maria Żywot, tel. (0-17) 221-41-22,
- Sołectwo Wielopole Skrzyńskie Pan Edward Góra, tel. (0-17) 221-47-80

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Lp.

Nazwa jednostki Statut
1.

Sołectwo Broniszów

2.

Sołectwo Brzeziny

3. Sołectwo Glinik
4. Sołectwo Nawsie
5.

Sołectwo Wielopole SkrzyńskieUrząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Biuletyn Informacji Publicznej