Dzierżawa, wynajem gruntu na czas nieokreślony lub do 3 lat.

 KARTA INFORMACYJNA  NR UG/MG/8

URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830 e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl

DZIERŻAWA, WYNAJEM GRUNTU NA CZAS NIEOKREŚLONY LUB dO 3 LAT

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
UG Wielopole Skrzyńskie, II piętro, pokój nr 19, tel. (17) 2214819 wew. 38 Inspektor Maciej Grabski

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Postępowanie rozpoczyna się na wniosek strony
Polega na:
- wydaniu zarządzenia przez Wójta/Uchway Rady Gminy o wynajęciu (wydzierżawieniu)
- sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości i informacji o wywieszeniu wykazu

OPŁATY
Nieprzewidziano przepisami

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
2 miesiące

TRYB ODWOŁAWCZY

Nieprzewidziany przepisami

INNE INFORMACJE

Formularz wniosku (fwniosku_do3lat)


PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.)


OPRACOWAŁ:  Inspektor Maciej Grabski   08.12.2005r.
SPRAWDZIŁ : Zbigniew Pasela, Kierownik Referatu Rolnictwa 08.12.2005
ZATWIERDZIŁA:  Krystyna Wlezień, Sekretarz Gminy 08.12.2005 r

 Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/