Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 KARTA INFORMACYJNA Nr UG/ZP/3

 URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl

WYPIS I WYRYS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
UG Wielopole Skrzyńskie, II piętro, pokój nr 12, tel. (17) 2214819 wew. 44 Podinspektor - Łukasz Dziok

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Postępowanie rozpoczyna się na wniosek strony Polega na wydaniu wypisu (wyrysu).

WYMAGANE DOKUMENTY
Wypis z rejestru gruntów lub numer działki, a w przypadku wcześniejszego podziału nieruchomości – mapa podziału

OPATY: opata administracyjna za wydanie wypisu lub wyrysu wg uchwały Rady Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim  Nr XIX/99/04 z 12.11.2004 r. (strona A4-4,00 z) (wniosek nie podlega opłacie skarbowej)

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY w dniu zgłoszenia się strony

TRYB ODWOŁAWCZY Nieprzewidziany przepisami

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

Opracował Pasela Zbigniew Kierownik Ref. Rolnictwa, 15.11.2005r
Sprawdziła i Zatwirdziła: Krystyna Wzezień, Sekretarz Gminy, 25.11.2005r.Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/