Zaświadczenia z podatków.

KARTA INFORMACYJNA  NR UG/RF/2

URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA Z PODATKÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie, Referat Budżetu i Finansów

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości:

Sprawy mieszkańców z terenu:
- wsi Brzeziny I piętro, pok. Nr 1 – podinspektor Dorota Świstak tel. (017) 2214819 wew. 52 lub (017) 2214472
- wsi Wielopole i Glinik I piętro, pok. Nr 1 – podinspektor Helena Rakoczy tel.2214919 wew. 52 lub (017) 2214472
- wsi Broniszów i Nawsie I piętro pok. Nr 4 – podinspektor Jolanta Kisiel tel. (017)2214819 wew. 43 lub (017) 2214463

Podatek od środków transportowych:
 II piętro pokój Nr 24 –podinspektor Dorota Łuszcz tel. (017) 2214819 wew. 48 lub (017) 2214468

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
- postępowanie rozpoczyna się na wniosek strony
- polega na złożeniu wniosku o wydanie zaświadczenia zawierające dane osobowe osoby starającej się o zaświadczenie oraz dane małżonka (w tym NIP i PESEL)
- kończy się wydaniem zaświadczenia bądź wydaniem decyzji w sprawie odmowy wydania zaświadczenia

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie zaświadczenia

OPŁATY
- podanie i zaświadczenia w celach socjalnych i alimentacyjnych są zwolnione od opłaty skarbowej
- podanie o wydanie zaświadczenia jest zwolnione od opłaty skarbowej
- opłata skarbowa od zaświadczenia o zaleganiu bądź nie zaleganiu w podatkach – 21 zł
- opłata skarbowa od zaświadczenia o wielkości i przychodowości gospodarstwa - 17 zł

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 7 dni

TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie w terminie 7 dni od otrzymania zaświadczenia

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60)

Inne informacje
wzór wniosku o wydanie zaświadczenia ( formularz wniosku )


OPRACOWAŁA:
Dorota Świstak- podinspektor Ref. Budżetu i Finansów, 08.12.2005r.
SPRAWDZIŁA: Janina Drygaś Skarbnik Gminy, 08.12.2005r.
ZATWIERDZIŁA: Krystyna Wlezień, Sekretarz Gminy, 08.12.2005r.Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/