Witamy na Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej     
   
  Loguj
Start O Biuletynie Instrukcja Statystyki www.bip.gov.pl Baby Stuff
Urząd Gminy
· Dane
· Struktura organizacyjna
· Regulamin
· Referaty
· Sprawy mieszkańców

Organy
· Wójt
· Rada Gminy
· Komisje Rady

Prawo lokalne
· Statut Gminy
· Sesje Rady Gminy
· Uchwały Rady
· Zarządzenia Wójta
· Budżet
· Podatki i opłaty

Informacje
· Jednostki pomocnicze
· Jednostki organizacyjne
· Stowarzyszenia i związki
· Działalność gospodarcza
· Przetargi
· Ogłoszenia
· Ochrona środowiska
· Oferty inwestycyjne
· Oświadczenia
· Informacje nieudostępnione

Serwis
· Wyszukiwarka
· O Biuletynie
· Redakcja Biuletynu
· Instrukcja obsługi
· Statystyki odwiedzin

Kto jest Online
Mamy 2 goście i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj


Język
Wybierz język interfejsu:


Informacje nieudostępnione w BIP
Posted on: 28 Maj, 2003 - 08:51 przez Ireq

Informacje
Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
 • wywieszenie informacji, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie,

 • udostępnianie dokumentów związanych z działalnością organów gminy odbywa się w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w obecności pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i przechowywanie tych dokumentów.


 • Warunkiem udostępnienia dokumentów jest uprzedni wpis osoby zainteresowanej do odpowiedniego rejestru oraz wskazanie tematyki i rodzaju dokumentów, z jakimi chce się zapoznać.
  Zainteresowany może sporządzić notatki i odpisy z udostępnionych dokumentów.
  Wydanie kopii dokumentu może nastąpić po uiszczeniu opłaty - wysokość opłaty.
  Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej - (wniosek do pobrania)  Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Biuletyn Informacji Publicznej