Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę.

  

KARTA INFORMACYJNA NR 5/EL/2005

URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl

ZGŁOSZENIE WYJAZDU NA POBYT CZASOWY ZA GRANICĘ

Obowiązek zgłoszenia wyjazdu dotyczy obywateli polskich wyjeżdżających za granicę na okres dłuższy niż dwa miesiące. Powrót należy zgłosić w urzędzie tylko wtedy, gdy nastąpił on przed upływem terminu pobytu. 

 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

UG Wielopole Skrz.  pok. nr 5 tel. (017) 2214819 wew. 36 – Podinspektor Piotr Jaworek

GODZINY PRZYJMOWANIA
Od poniedziałku do piątku w godz. 730  -  1530

 
WYMAGANE DOKUMENTY
1.      Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę na obowiązującym formularzu:
2.      Dowód osobisty. 
3.      Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli zgłoszenie jego dotyczy).  

OPŁATA SKARBOWA
-         zwolnione z opłat,

 TERMIN REALIZACJI
 Niezwłocznie

 PODSTAWA PRAWNA
1.      Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 Nr 87, poz. 960 ze zmianami) 
 2.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r.
w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania, wymeldowania i prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U Nr 236, poz. 1999)

Opracowała: Inspektor Kunegunda Jaworek, 05.12.2005r.
Sprawdziła i Zatwierdziła:  Krystyna Wlezień, Sekretarz Gminy, 06.12.2005r.

 


 Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/