UWAGA!!! Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach

UWAGA!!!

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Z dniem 1 stycznia 2009r. wchodzą w życie przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, na podstawie których będą unieważniane z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu.

W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu nastąpi po 3 miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany. Dla obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

Takie rozwiązanie przewidziano w art. 43 nowelizowanej ustawy.
W znowelizowanej ustawie doprecyzowano m.in, że w dowodzie osobistym zamieszcza się wyłącznie adres osoby w kraju. W przypadku osób zamieszkałych na stałe poza granicami kraju informacji adresowych nie zamieszcza się.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz,U.2008r. Nr 195, poz. 1198)Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/