Sprzedaż lokalów lub gruntów w drodze bezprzetargowej.

 KARTA INFORMACYJNA NR UG/MG/6

URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830
e-mail:
sekretariat@wielopole.itl.pl

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO, LOKALU UŻYTKOWANEGO ORAZ GRUNTU - NA RZECZ NAJEMCY (w drodze bezprzetargowej)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPARWY:
UG Wielopole Skrzyńskie, II piętro, pokój nr 19, tel. (17) 2214819 wew. 38 Inspektor Maciej Grabski

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Postępowanie rozpoczyna się na wniosek strony złożony w Urzędzie Gminy Polega na:
- dokonaniu analizy dokumentów
- dokonaniu wyceny lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego
- podjęcie Uchway Rady Gminy w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
- sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości na 21 dni wykazu nieruchomości i informacji o wywieszeniu wykazu
- spisaniu z nabywcą protokołu z rokowań
- zawarciu notarialnej umowy sprzedaży

WYMAGANE DOKUMENTY: -wniosek

OPŁATY Nieprzewidziano przepisami.

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY: ok. 3 miesiące

TRYB ODWOŁAWCZY: Nieprzewidziany przepisami

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2000 r. Nr 80 poz.903)

OPRACOWAŁ: Inspektor Maciej Grabski 24.11.2005r.
SPRAWDZIŁ: Zbigniew Pasela Kierownik Ref. Rolnictwa, 24.11.2005r. |
ZATWIERDZIŁ: Krystyna Wlezień, Sekretarz Gminy, 28.11.2005r.Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/