Witamy na Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej     
   
  Loguj
Start O Biuletynie Instrukcja Statystyki www.bip.gov.pl Baby Stuff
Urząd Gminy
· Dane
· Struktura organizacyjna
· Regulamin
· Referaty
· Sprawy mieszkańców

Organy
· Wójt
· Rada Gminy
· Komisje Rady

Prawo lokalne
· Statut Gminy
· Sesje Rady Gminy
· Uchwały Rady
· Zarządzenia Wójta
· Budżet
· Podatki i opłaty

Informacje
· Jednostki pomocnicze
· Jednostki organizacyjne
· Stowarzyszenia i związki
· Działalność gospodarcza
· Przetargi
· Ogłoszenia
· Ochrona środowiska
· Oferty inwestycyjne
· Oświadczenia
· Informacje nieudostępnione

Serwis
· Wyszukiwarka
· O Biuletynie
· Redakcja Biuletynu
· Instrukcja obsługi
· Statystyki odwiedzin

Kto jest Online
Mamy 2 goście i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj


Język
Wybierz język interfejsu:


Zobacz wszystko

Struktura organizacyjna
Wysłany przez Ireq włączone Piątek, 20 Czerwiec, 2003 - 14:30 GMT (6559 Odsłon)
Temat Urząd Gminy
Urząd Gminy

Czytaj więcej... (61 bajtów więcej) Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku

Referaty
Wysłany przez Ireq włączone Czwartek, 15 Maj, 2003 - 20:19 GMT (5048 Odsłon)
Temat Urząd Gminy
Urząd Gminy

Referat Budżetu i Finansów,
Referat ds.Społecznych i Obywatelskich,
Urząd Stanu Cywilnego,
Referat Rolnictwa,
Referat Rozwoju,
Radca Prawny,
Samodzielne stanowisko d/s drógReferat Budżetu i Finansów:

- Skarbnik Gminy - Główny ksiegowy Budżetu jednoczenie kierownik referatu,
- stanowisko d/s księgowoci budżetowej i podatkowej oraz obsługi księgowej organów sdamorządu mieszkańców,
- stanowisko d/s podatków i opłat,
- stanowisko d/s obsługi kasowej Urzędu,
- stanowisko d/s podatku od środków transportowych.
Do zakresu działania referatu Budżetu i Finansów należą sprawy gospodarki budżetowej i finansowej, wymiaru i poboru podatków i opłat, obsługi kasowej.Szczegółowy zakres działań referatu przedstawiono w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy.
SKARBNIK GMINY : tel. 221-48-19 wew. 40

Referat ds. Społecznych i Obywatelskich:

- Sekretarz Gminy jednoczesnie Kierownik Referatu,
- stanowisko d/s obsługi Rady,
- stanowisko d/s kadrowych,
- stanowisko d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- stanowisko d/s wojskowych,
- stanowisko d/s obsługi sekretariatu, maszynopisania i obsługi samorządów wiejskich,
- stanowisko d/s archiwum,
- stanowisko d/s obrony cywilnej i BHP,
- stanowisko d/s gospodarczych,
- stanowisko d/s obywatelskich (zgromadzeń i zbiórek publicznych),
- sprzątaczka,
- informatyk,
Do zakresu działania Referatu ds. Społecznych i Obywatelskich należą sprawy obsługi Rady Gminy, organizacji i funkcjonowania Urzędu, ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, współpraca z samorządami wiejskimi, sprawy obronne, BHP.
SEKRETARZ GMINY: tel. 221-48-19 wew. 34

Urząd Stanu Cywilnego:

- Kierownik USC,
- Z-ca Kierownika USC.
Do zakresu działań USC należy: prowadzenie rejestrów stanu cywilnego,
sporządzenie aktów stanu cywilnego, przyjmowanie stosownych owiadczeń wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
KIEROWNIK USC: tel. 221-48-19 wew. 42

Referat Rolnictwa:

- Kierownik Referatu prowadzący sprawy budownictwa,
- stanowisko d/s rolnictwa, leśnictwa, handlu i usług,- stanowisko d/s inwestycji,
- stanowisko d/s ochrony środowiska, gospodarki komunalnej,
- stanowisko d/s gospodarki gruntami,
- stanowisko d/s ochrony przeciwpożarowej,
- pracownicy gospodarczy.
Do zadań Referatu Rolnictwa należą sprawy planowania przestrzennego, budownictwa indywidualnego, nadzoru urbanistyczno budowlanego, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym, komunikacji i ochrony srodowiska, kultury fizycznej.
KIEROWNIK REF.: tel. 221-48-19 wew. 44

Referat Rozwoju:

Do zadań referatu rozwoju należą:
- Opracowywanie założeń i projektów planów w zakresie inwestycji infrastruktury komunalnej, dróg i innych obiektów (szkoły, domy ludowe itp.), sporządzanie materiałów informacyjnych dla potrzeb Wójta Gminy i Rady Gminy,
- Rozeznawanie możliwości korzystania przez gminę ze środków pomocowych na realizację zadań inwestycyjnych, należących do właściwości gminy,
- sporządzanie wniosków związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy pomocowych ,
- Przygotowywanie i koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, na zadania realizowane po uzyskaniu środków pomocowych,
- Rozliczanie zadań realizowanych po uzyskaniu środków pomocowych,
- Promocja gminy w lokalnych i ogólnopolskich mediach poprzez utrwalenie pozytywnego wizerunku gminy,
KIEROWNIK REF.: tel. 221-48-19 wew. 35

Radca Prawny:

Do zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna Wójta, Rady Gminy i doradztwo prawne na rzecz Kierowników Referatów i stanowisk pracy w zakresie prowadzonych zadań własnych Gminy, zleconych i powierzonych, prowadzenie spraw zastepstwa sądowego, opiniowanie pod wzgledem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał zarządzeń, umów i porozumień.
Radca Prawny: tel. 221-48-19 wew. 45

Samodzielne stanowisko pracy d/s dróg.

Do zadań tego stanowiska należy realizowanie zadań związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem dróg, placów, chodników, przepustów, mostów na drogach gminnych oraz nadzór nad ich eksploatacją, wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, realizacja zadań związanych z budową i utrzymaniem przystanków.
Inspektor d/s dróg: tel. 221-48-19 wew. 39

Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku

Regulamin
Wysłany przez Ireq włączone Czwartek, 15 Maj, 2003 - 20:01 GMT (5092 Odsłon)
Temat Urząd Gminy
Urząd Gminy

Czytaj więcej... (45167 bajtów więcej) Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku

Dane
Wysłany przez Ireq włączone Czwartek, 15 Maj, 2003 - 14:15 GMT (12548 Odsłon)
Temat Urząd Gminy
Urząd Gminy

URZĄD GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE


czynny: pon.-pt. w godz. od 7.30 do 15.30


Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie

składa serdeczne podziękowania w imieniu swoim i naszych mieszkańców
wszystkim ofiarodawcom za okazane wsparcie finansowe, materialne i płody rolne
w związku z powodzią jaka miała miejsce na terenie naszej gminy.
Jednocześnie składamy podziękowania za pomoc w usuwaniu skutków powodzi.


Z wyrazami szacunku i podziękowania

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie - Czesław Leja
Przewodniczący Rady Gminy - Robert Pieczonka


39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
tel: (017) 22 14 819, 450; fax: (017) 22 14 830
e-mail:sekretariat@wielopole.itl.pl
adres strony internetowej: www.wielopole-skrz.pl


NIP Gminy Wielopole Skrzyńskie - 818 15 82 598
REGON Gminy Wielopole Skrzyńskie - 690581985

NIP Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie - 818 14 21 837
REGON Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie - 000544160

OPŁATA SKARBOWA - BS Wielopole Skrzyńskie Nr 67 9173 0002 0000 0273 2000 0010
POMOC DLA POWODZIAN - BS Wielopole Skrzyńskie 88 9173 0002 0000 0273 2000 0020


Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Wielopole Skrzyńskie

NAZWA GMINYWielopole Skrzyńskie
RODZAJGW-gmina wiejska
LOKALIZACJAwoj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski
KOD39-110
MIEJSCOWOŚĆWielopole Skrzyńskie
KONTAKTtel.(+48 17) 22-14-828 fax (+48 17) 22-14-830
e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl
WójtCzesław Leja
Przewodniczący Rady GminyRobert Pieczonka
Sekretarz GminyKrystyna Wlezień
Skarbnik GminyJanina Drygaś


Wyślij artykuł do znajomych Strona gotowa do druku


Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Biuletyn Informacji Publicznej