Rozgraniczenie nieruchomości

KARTA INFORMACYJNA Nr UG/MG/1 
URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830 e-mail:
sekretariat@wielopole.itl.pl


ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI  


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
UG Wielopole Skrz. pok. nr 14. tel. (017) 2214819 wew.38 - Inspektor Grabski Maciej, e-mail: rolnic@wielopole.itl.pl 

WYMAGANE DOKUMENTY :
- wniosek, który powinien zawierać oznaczenie nieruchomości rozgraniczanej i sąsiednich, oraz  wskazanie geodety uprawnionego do przeprowadzenia rozgraniczenia na gruncie, (formularz do pobrania )
- kopię mapy z zaznaczonym odcinkiem do rozgraniczenia,
- odpisy ksiąg wieczystych działek wymienionych we wniosku
- wypisy z rejestru gruntów dla wszystkich działek wymienionych we wniosku

OPŁATA SKARBOWA - opłaty nie pobiera się 

CZAS ZALATWIEBNIA SPRAWY
bezpośrednio po złożeniu kompletnego wniosku

PODSTAWA PRAWNA
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989 Nr 30 poz. 163 ze zm.)

SPORZĄDZL: Inspektor Maciej Grabski, 22.11.2005 r.
SPRAWDZIL: Pasela Zbigniew Kierownik Ref. Rolnictwa 22.11.2005r. ZATWIERDZILA:Krystyna Wlezień Sekretarz Gminy 22.11.2005r.Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/