PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODKOWISKU I JEGO OCHRONI

KARTA INFORMACYJNA UG/ZP/1

 URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830 e-mail:
sekretariat@wielopole.itl.pl


 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODKOWISKU I JEGO OCHRONIE

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
UG Wielopole Skrz.I piętro pok. nr 4. tel. (017) 2214819 wew.43 - P. Jolanta Wośko

 (Wykaz danych)

Katra typu A
Katra typu B
Katra typu C
Katra typu D
Katra typu E
Katra typu F
Katra typu G
Katra typu H
Katra typu I

Sporządziala:  Jolanta Wośko

Sporządzil: Zbigniew Pasela - Kierownik Ref. Rolnictwa 06.07.2007

Zatwierdzila: Krystyna Wlezień Sekretarz Gminy 06.07.2007Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/