Dzierżawa wynajem gruntu na czas dłuższy niż 3 lata.

 KARTA INFORMACYJNA  NR UG/MG/10

URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830 e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl

DZIERŻAWA, WYNAJEM GRUNTU NA CZAS DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
UG Wielopole Skrzyńskie, II piętro, pokój nr 19, tel. (17) 2214819 wew. 38 Inspektor Maciej Grabski

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Postępowanie rozpoczyna się na wniosek strony
Polega na:
- wydaniu zarządzenia przez Wójta o przygotowaniu projektu uchwały Rady Gminy
- podjęciu uchwały przez Radę Gminy
- sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości i informacji o wywieszeniu wykazu

WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek

OPŁATY
Nieprzewidziano przepisami

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
2 miesiące

TRYB ODWOŁAWCZY
Nieprzewidziany przepisami

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.)

INNE INFORMACJE
Formularz wniosku do pobrania: (fwniosku_pow3lat)

OPRACOWAŁ:  Inspektor Maciej Grabski   08.12.2005r.
SPRAWDZIŁ : Zbigniew Pasela Kierownik Referatu Rolnictwa 08.12.2005
ZATWIERDZIŁA:  Krystyna Wlezień Sekretarz Gminy 08.12.2005 rWielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/