Zgłoszenie oraz zmiana przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym.

KARTA INFORMACYJNA Nr UG/MG/1
URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM

39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830 e-mail:
sekretariat@wielopole.itl.pl


ZGŁOSZENIE ORAZ ZMIANA PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKIEM ROLNYM
I PODATKIEM LEŚNYM

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości:
Sprawy mieszkańców z terenu:
- wsi Brzeziny I piętro, pok. Nr 1 – podinspektor Dorota Świstak tel. (017) 2214819 wew. 52
- wsi Wielopole i Glinik I piętro, pok. Nr 1 – podinspektor Helena Rakoczy tel.2214919 wew. 52
- wsi Broniszów i Nawsie I piętro pok. Nr 4 – podinspektor Jolanta Kisiel tel. (017)2214819 wew. 43

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
złożenie deklaracji – osoby prawne
złożenie informacji - osoby fizyczne


WYMAGANE DOKUMENTY
Formularze informacji podatkowych:
 
IPN-1 podatek od nieruchomości, IPR-1 podatek rolny,
IPL-1 podatek leśny
Formularze deklaracji:
DN-1 podatek od nieruchomości, DR-1 podatek rolny,
DL-1 podatek leśny

OPŁATY
Nieprzewidziane przepisami
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przewidziano przepisami

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o podatku rolnym z dn. 15 listopada 1984r. (t.j. Dz.U.z 2002 r., Nr 200, poz. 1680 ze zm.)
Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. (t.j. Dz. U. Nr 200, poz.1682)
Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zm. Nr 200 pz.1683)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60)

INNE INFORMACJE
- podatnik składa informację lub deklarację podatkową bezpośrednio do organu podatkowego w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego lub od zaistniałej zmiany

OPRACOWAŁ: Dorota Świstak- podinspektor Ref. Budżetu i Finansów, 08.12.2005r.
SPRAWDZIŁ: Janina Drygaś Skarbnik Gminy, 08.12.2005r.
ZATWIERDZIŁ: Krystyna Wlezień, Sekretarz Gminy, 08.12.2005rWielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/