Zamiana nieruchomości.

KARTA INFORMACYJNA Nr UG/MG/4
URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830 e-mail:
sekretariat@wielopole.itl.pl


ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA
UG Wielopole Skrzyńskie, II piętro, pokój nr 19, tel. (17) 2214819 wew. 38 Inspektor Maciej Grabski

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Postępowanie rozpoczyna się na wniosek strony
Polega na:
- podjęciu przez Radę Gminy uchwały o wyrażeniu zgody na zamianę
- dokonaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego
- spisaniu z nabywcą, protokołu z rokowań
- zawarciu notarialnej umowy sprzedaży

WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek

OPŁATY
Nieprzewidziano przepisami

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
ok. 2 miesięcy

TRYB ODWOŁAWCZY
Nieprzewidziany przepisami

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.)

OPRACOWAŁ:  Inspektor Maciej Grabski   08.12.2005r.
SPRAWDZIŁ : Zbigniew Pasela Kierownik Referatu Rolnictwa 08.12.2005
ZATWIERDZIŁA:  Krystyna Wlezień Sekretarz Gminy 08.12.2005 r.Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/