Witamy na Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej     
   
  Loguj
Start O Biuletynie Instrukcja Statystyki www.bip.gov.pl Baby Stuff
Urząd Gminy
· Dane
· Struktura organizacyjna
· Regulamin
· Referaty
· Sprawy mieszkańców

Organy
· Wójt
· Rada Gminy
· Komisje Rady

Prawo lokalne
· Statut Gminy
· Sesje Rady Gminy
· Uchwały Rady
· Zarządzenia Wójta
· Budżet
· Podatki i opłaty

Informacje
· Jednostki pomocnicze
· Jednostki organizacyjne
· Stowarzyszenia i związki
· Działalność gospodarcza
· Przetargi
· Ogłoszenia
· Ochrona środowiska
· Oferty inwestycyjne
· Oświadczenia
· Informacje nieudostępnione

Serwis
· Wyszukiwarka
· O Biuletynie
· Redakcja Biuletynu
· Instrukcja obsługi
· Statystyki odwiedzin

Kto jest Online
Mamy 2 goście i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj


Język
Wybierz język interfejsu:


Podział nieruchomości.
.: Data publikacji 29-Lis-2005 :: Odsłon: 537 :: Drukuj wszystko :: Drukuj aktualną stronę:.

KARTA INFORMACYJNA Nr UG/MG/2
URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830 e-mail: sekretariat@wielopole.itl.pl

PODZIAL NIERUCHOMOŚCI

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
UG Wielopole Skrz. II piętro, pok. nr 19. tel. (017) 2214819 wew.38 - Inspektor Grabski Maciej

 WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek, który powinien zawierać dane wnioskodawcy, dane ewidencyjne działki oraz cel podziału, (fwniosku_podzianieruch )
- załączniki:
• odpis z Księgi Wieczystej KW dla dzielonej nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego lub oryginał,
• 3 egz. wstępnego projektu podziału wraz z wypisem z rejestru gruntów prawomocne postanowienie stwierdzające zgodność podziału z planem zagospodarowania przestrzennego

 OPŁATA SKARBOWA - opłaty nie pobiera się

CZAS ZAATWIENIA SPRAWY
Nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art.92 do art.99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz.543 z późn.zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z 1998r. Nr 25, poz.130 z późn.zm.)

TRYB ODWOAWCZY  : Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Wielopole Skrzyńskie w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia

SPORZADZL: Inspektor Grabski Maciej
SPRAWDZIL: Pasela Zbigniew - Kierownik Ref. Rolnictwa
ZATWIERDZL: Wlezień Krystyna - Sekretarz Gminy

 

 

.: Powrót do działu Gospodarka gruntami :: Powrót do spisu działów :.

Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Biuletyn Informacji Publicznej