Nadanie nieruchomości numeru porządkowego

KARTA INFORMACYJNA NR UG/MG/3

URZĄD GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
TEL. 017/2214819, Fax. 017/2214830 e-mail:
sekretariat@wielopole.itl.pl


NADANIE NIERUCHOMOŚCI NUMERU PORZĄDKOWEGO

MIEJSCE ZALATWIENIA SPRAWY: 
UG Wielopole Skrzyńskie, II piętro, pokój nr 19, tel. (17) 2214-819 wew. 38 Inspektor Maciej Grabski

SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY:
Postępowanie rozpoczyna się na wniosek właściciela. Polega na wydaniu zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości (budynek położony na tej samej nieruchomości otrzymuje ten sam numer)

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek
- potwierdzenie zgoszenia o zakończeniu budowy obiektu budowalnego wydany przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach
- w razie wcześniejszego dokonania podziału nieruchomości – mapa podziału.
- decyzja o warunkach zabudowy lub kopia mapy z wybudowanym budynkiem

OPLATA SKARBOWA:
- od wniosku 5 zł,
- od załącznika 0,50 zł 

CZAS ZALATWIENIA SPRAWY:  30 dni 

TRYB ODWOLAWCZY nieprzewidziany przepisami

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawom geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z  późn.zm.)

INNE INFORMACJE: formularz wniosku - fwn_nadniernum

Opracował: Maciej Grabski 18.11.2005r
Sprawdził: Zbigniew Pasela, Kierownik Ref. Rolnictwa, 22.11.2005r.
Zatwierdził:  Krystyna Wlezień, Sekretarz Gminy, 22.11.2005r.Wielopole Skrzyńskie - Biuletyn Informacji Publicznej © 2002
http://www.wielopole.itl.pl/archiwum/